Ondergoed

20okt10

Het zijn harde tijden voor reclamemakers.

Een consument had bij de Jury voor Ethische Prakijken inzake Reclame (JEP) een klacht ingediend tegen een reclameaffiche van Sloggi, waarop de afbeelding stond van fietsende vrouwen in ondergoed. Afbeeldingen van de campagne vindt u hier. De klacht luidde als volgt – dit is een letterlijk citaat:

het zijn immers altijd dezelfde gestroomlijnde strakke en wellicht gephotoshopte billen. Dat het gaat om lingerie is helemaal geen punt meer voor Sloggi. Moet dit nu echt overal langs onze wegen verschijnen? Worden vrouwen hiermee beïnvloed zich te reppen om Sloggi-ondergoed te kopen? Of is dit enkel om mannen te behagen?

De JEP is een zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector dat waakt over het correcte en eerlijke karakter van de reclameboodschappen ten aanzien van het publiek. Het is niet de eerste keer dat zij zich dient te buigen over klachten inzake Sloggi-reclame. Dat hoeft op zich niet te verwonderen. Het product – ondergoed – net zoals reclame daarvoor kan bij een consument gevoelig liggen.

In eerdere beslissingen had de JEP de consument niet gevolgd. Nu oordeelt ze echter op basis van de bovenstaande klacht dat deze reclame “het beeld van de vrouw op onrechtmatige wijze” uitbuit. Hiermee begeeft de JEP zich op een moeilijke scheidslijn: enerzijds zijn er de gekende vrijheden (meningsuiting) en kan je nogal moeilijk reclame maken voor ondergoed, zonder ondergoed te tonen, desgevallend op een ludieke manier. Anderzijds is er een algemeen fatsoensbeginsel.

Bij deze campagne oordeelde de JEP dat het fatsoensbeginsel primeerde over de vrijheid van meningsuiting en dat de campagne stopgezet moest worden. Oordeelt u zelf: vindt u dat het fatsoensbeginsel overschreden is?

Advertenties


%d bloggers liken dit: