Archive for oktober, 2010

De Rechtbank van Koophandel te Luik oordeelde in een opmerkelijk vonnis dat culinaire gerechten niet beschermd zouden zijn door het auteursrecht. Een ideale aanleiding om de auteursrechtelijke beschermingsvereisten onder de loep te nemen, me dunkt. Een werk kan genieten van auteursrechtelijke bescherming als het (1) een origineel werk betreft en (2) als dit werk het […]


Ondergoed

20Okt10

Het zijn harde tijden voor reclamemakers. Een consument had bij de Jury voor Ethische Prakijken inzake Reclame (JEP) een klacht ingediend tegen een reclameaffiche van Sloggi, waarop de afbeelding stond van fietsende vrouwen in ondergoed. Afbeeldingen van de campagne vindt u hier. De klacht luidde als volgt – dit is een letterlijk citaat: “het zijn […]