Stoelendans

06sep10

Michel Vuijlsteke stelt een pertinente vraag: “Als ze zo stoelendans doen met het verzamelde werk van K3 en Konsoorten: zou een school daar SABAM voor moeten betalen?

Waarschijnlijk niet. Sabam is een private vereniging die geïnde auteursrechten (reproductievergoedingen) verdeelt.

Er kan weinig twijfel over zijn dat muziek bij een stoelendans geldt als een reproductie in de zin van de auteurswet, waarvoor in beginsel dus een vergoeding verschuldigd is.

Een school kan hierbij echter beroep doen op een uitzondering uit die auteurswet. Art. 22 §1, 3° Auteurswet stelt: “wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen (…) de kosteloze privéuitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten”.

Hierbij dient wel opgemerkt dat deze uitzondering inzake schoolactiviteiten overeenkomstig het Europees Recht moet worden geïnterpreteerd (zie Richtlijn Informatiemaatschappij 2001/29/EG), wat er kort gezegd op neerkomt dat het een gebruik “ter illustratie van onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek” moet zijn, d.w.z. het moet enigszins gerelateerd zijn met de eindtermen.

Het gebruik tijdens een schoolfeest valt daar niet onder, een film tijdens de lessen waarschijnlijk wel, een stoelendans in een kleuterschool waarschijnlijk ook.

Als je beroep mag doen op die uitzondering, ben je vrijgesteld van betaling van reproductievergoedingen zoals Sabam.

Samengevat: als een school een stoelendans wil houden met muziek van K3, dan dient ze daar – waarschijnlijk – geen toestemming voor te vragen aan K3/Studio 100 (of de rechthebbenden). Ze zal – waarschijnlijk – evenmin enige vergoeding aan Sabam moeten betalen.

Advertenties


%d bloggers liken dit: