De herkomstfunctie van “A”

03aug10

U zal het ook gelezen hebben: “Limburgse campagne lokt Antwerpse toeristen”: in een reclamecampagne trachtte de provincie Limburg te alluderen op de alomgekende Antwerpse “A”. Zij maakte daarbij – initieel – gebruik  van het A-logo, nochtans onderdeel van een geregistreerd beeldmerk, zoals u hier kunt zien.

Stad Antwerpen kon een en ander niet smaken, wat vanuit juridisch oogpunt perfect normaal is: het valt sowieso aan te bevelen dat een merkhouder optreedt tegen elke, zelfs vermeende, merkinbreuk, doch dit terzijde. De campagne werd intussen overigens aangepast.

Interessanter in dit geval is deze: Een van de belangrijkste functies van een merk is om aan te duiden dat – in dit geval – een bepaalde dienst afkomstig is van een bepaalde merkhouder, Stad Antwerpen. Dit wordt de herkomstfunctie genoemd.

Enkel als iemand een merkteken gebruikt als een “aanduiding van herkomst” kan de merkhouder zich ertegen verzetten. Het is perfect toegestaan om een personage in een boek Coca-Cola te laten drinken. Het zal u echter niet toegestaan worden dranken onder dezelfde noemer op de markt te brengen. Bij dit laatste wordt immers de indruk gewekt dat deze dranken afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf.

Anders gezegd: er zou m.a.w. slechts een merkinbreuk zijn als Limburg met de “A”-campagne doet uitschijnen afkomstig te zijn van Stad Antwerpen dan wel ondergeschikt te zijn aan Stad Antwerpen.

Een waarlijk amusante gedachte.

Advertenties


%d bloggers liken dit: