“Albert II wast witter dan wit”

15jun10

Of het nu Frederik Deburghgraeve is die yoghurt aanprijst, dan wel Mieke Vogels die met haar Volvo te koop loopt. Het is bekend: BV’s in een campagne doen verkopen.

Kan dat wel? Als je daarvoor de toestemming van die persoon hebt, stelt er zich – in beginsel – geen probleem. Ik neem aan dat “Fredje” akkoord was met de yoghurtcampagne – meer nog, ik hoop voor hem dat hij er goed aan heeft verdiend. De toestemming van Mieke Vogels heeft destijds heel wat fijn stof doen opwaaien.

Zonder toestemming, is elk gebruik van een BV-afbeelding af te raden. Of het nu gaat om Frederik Deburghgraeve of Mieke Vogels of de koning: de basisregel is voor iedereen dezelfde. Artikel 10 van de Auteurswet stelt in duidelijke bewoordingen dat de auteur, tekenaar, fotograaf of eigenaar van een portret “niet het recht (heeft) het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde”.

Die regel geldt ook voor “publieke personen”. Echter, publieke personen kunnen zich in principe niet verzetten tegen de openbaarmaking van hun afbeelding, voor zover die betrekking heeft op nieuwsgaring of informatie voor het publiek. Het zou anders wel erg moeilijk worden om verslag uit te brengen van de Groen!-familiedag of van de finale van de 100 meter schoolslag op de Olympische Spelen.

Reclame is echter geen nieuwsgaring of publieke informatie. Reclame valt dus niet onder deze uitzondering. Het is dus niet toegestaan om zonder meer een karikatuur van de koning gebruiken in een reclame voor Dash of een foto van Kim Clijsters bij een merchandisingreclame.

Advertenties


%d bloggers liken dit: