Archive for april, 2010

Op 12 april 2010 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe “Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” (WMPC) gepubliceerd, de opvolger van de Wet op de Handelspraktijken en Consumentenbescherming (WHPC) van 14 juli 1991. De wet treedt in werking op 12 mei 2010, dertig dagen na publicatie. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort overlopen. Hierbij is […]


U zal het ook gelezen hebben: “Het Europees merkenbureau OHIM had de naam aanvankelijk geweigerd, maar de makers van het bier ‘Fucking Hell’ hebben in beroep dan toch gelijk gekregen”.  (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100326_081 ) Wanneer een merkinschrijving strijdig is met de openbare orde of de goede zeden kan inderdaad de nietigheid ervan worden ingeroepen (Vo 40/94, art. […]