Lego en intellectuele rechten

30mrt10

De keuze voor de juiste beschermingsstrategie maakt of kraakt het voortbestaan van een bedrijf. Lego is hiervan een treffend voorbeeld.

Zoals elke IP-expert dient te weten, zou het Lego-blokje principieel beschermbaar kunnen zijn als “model”. Er is een “tekeningen- en modellenbescherming” voor modellen die dienen “om binnen een modulair systeem verschillende assemblages of connecties toe te laten” (Vo 6/2002, art. 8.3). Deze bescherming is afhankelijk van een goedgekeurde aanvraag, maar bovenal: ze is beperkt in tijd en net daar wringt het schoentje. Hetzelfde geldt voor een eventuele octrooibescherming. Als de beschermingsperiode afgelopen is, zou het voor iedereen vrij staan om met Lego compatibele blokjes op de markt te brengen. Het hoeft geen betoog dat men daar in Billund niet mee zou kunnen lachen.

De IP-juristen van Lego hebben voor een andere beschermingsstrategie gekozen: naast een merkenrechtelijke bescherming voor het woord “Lego”, hebben ze getracht ook het beeld van het befaamde rode Legoblokje als EU-merk te laten registreren (bij het OHIM, depotnummer 107029) en dit onder meer voor “bouwspellen”.

Goed gezien. Een merkenbescherming is in duur verlengbaar. Echter, de EU-merkenverordening verbiedt de inschrijving “van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie”. Het is immers niet de bedoeling van een merkenbescherming om vormen te beschermen die ook een praktisch nut hebben. Zo zou in principe de vorm van een Cola-flesje merkenrechtelijk beschermd kunnen worden, het flessendop-capsulesysteem niet.

Concurrent Megabrands, die er op aast om het monopolie van Lego te doorbreken, vorderde de nietigheid van de merkinschrijving. En zo kwam het dat het EU-Gerecht van Eerste Aanleg zich enige tijd terug kon buigen over “de technische functie” van de vorm van Lego-blokjes (www.curia.eu, zaaknummer T-270/06). De beroepsprocedure is nu hangende bij het Hof van Justitie (voor een stand van zaken: www.curia.eu, zaaknummer C-48/09).

Nog los van de inhoudelijke en procedurele argumenten van Lego – die gaan het bestek van deze blog te buiten – viel mij daarbij het volgende op: reeds op 3 maart 2006 heeft Lego doodleuk een andere afbeelding van hetzelfde Lego-blokje als beeldmerk voor bouwspellen gedeponeerd (bij het OHIM, depotnummer 004938635). Dus zelfs mocht Megabrands de hangende procedure winnen, dan zal zij met lege handen achterblijven. Procederen is ook een beschermingsstrategie.

Advertenties


One Response to “Lego en intellectuele rechten”

  1. Update 14.09.2010: het arrest in procedure C-48/09 werd intussen uitgesproken. Lego werd in het ongelijk gesteld (zie onder meer: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100914_038 ).%d bloggers liken dit: