Good Mornin’

16mrt10

Good mornin’, Good mornin’! We’ve talked the whole night through, Good mornin’ Good mornin’ to you”.

Een recente reclamespot van radiozender MNM is gebaseerd op de overigens geweldige song “Good Mornin’” uit “Singin’ in the Rain”. Een mooie gelegenheid om de duur van auteursrechtelijke bescherming te bespreken, of wat had u gedacht?

Naar Belgisch recht kan een auteur – of zijn erfgenamen – zich beroepen op het auteursrecht tot zeventig jaar na 1 januari volgend op zijn overlijden. Concreet betekent dat in 2010 dat het auteursrecht niet meer van toepassing is voor mensen die gestorven zijn voor 1 januari 1940. Het zijn harde tijden voor de nazaten van W. B. Yeats (+ 1939).

Een kleine Wikipediaspeurtocht leert dat het liedje Good Mornin’ initieel geschreven is voor de film “Babes in Arms” uit 1937. De auteurs zouden Arthur Freed (+ 1973) en Nacio Herb Brown (+ 1964) zijn. Bijgevolg kunnen de auteurs of hun erfgenamen zich naar Belgisch recht tot 31 december 2042 beroepen op de auteursrechten op “Good Mornin’”.

De auteursrechten op “Good Mornin’” zijn dus nog niet vervallen, zodat MNM in principe de toestemming van de rechthebbenden diende te vragen om het liedje in een reclamespot te gebruiken. De song is een werk in de zin van de auteurswet. Het gebruik ervan geldt als een “reproductie”. De toestemming van de auteur is vereist om een “werk (…) op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.

Zo dit niet gebeurd zou zijn en een rechter zou oordelen dat er een auteursrechtinbreuk is, kan ondermeer de staking van de reclamecampagne worden toegekend op straffe van een dwangsom, evenals een schadevergoeding. De Mornin’ zou heel wat minder Good zijn.

Advertenties


%d bloggers liken dit: