Een gestileerde afbeelding van een tandenborstel

05mrt10

Overeenkomstig artikel 69 van het nieuwe Vlaamse Mediadecreet (in werking sinds 1 september 2009) moet er bij elke “commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed” “een gestileerde afbeelding van een tandenborstel” getoond worden. De Vlaamse Regulator voor de Media kan sancties opleggen bij een inbreuk.

Een gestileerde afbeelding van een tandenborstel

Men kan discussiëren over het nut van deze afbeelding. Het leek me echter interessanter het toepassingsgebied van de verplichting uit te pluizen.

Voor uw en ons gemak heeft men het begrip “commerciële communicatie” gedefinieerd. Het betreft “beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. (…)”. Reclame wordt verderop in dezelfde definitie omschreven als een vorm van commerciële communicatie.

De definitie van reclame volgens het Vlaamse Mediadecreet is: “de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon – in welke vorm dan ook – over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten (…)”.

Commerciële communicatie betreft dus beelden of geluiden. Een combinatie van beide vormt geen commerciële communicatie. Reclame daarentegen moet daarentegen steeds (deels) auditief zijn. Dit is bizar, want commerciële communicatie is volgens datzelfde decreet nooit audiovisueel, terwijl reclame dat wel kan zijn. Omgekeerd: als de – nu ja – reclameboodschap louter visueel is, is deze volgens het Vlaamse Mediadecreet geen reclame, maar misschien wel commerciële communicatie. Volgt u nog?

Lastig in deze definities is daarenboven dat de gestileerde afbeelding van een tandenborstel technisch gezien ook moet getoond worden in “geluiden” die suikerhoudend snoepgoed promoten; op de radio dus. Hoe een en ander praktisch in zijn werk moet gaan, wordt helaas niet verduidelijkt. Ook zo de snoepfabrikant zou willen adverteren op teletekst dient de tandenborstel getoond te worden, hoewel dat technisch niet mogelijk is.

Daar het toepassingsgebied van de tandenborstelverplichting niet geheel duidelijk is, is het afwachten hoe de Vlaamse Regulator voor de Media dit zal toepassen. Er is mij nog geen beslissing bekend op basis van het nieuwe Vlaamse Mediadecreet.

Het oude mediadecreet voorzag in een gelijkaardige tandenborstelverplichting. Zie bijvoorbeeld: http://www.vlaamseregulatormedia.be/media/7804/2008_026.pdf: “Uit het ontbreken van de gestileerde afbeelding van een tandenborstel tijdens de uitzending van de reclameboodschappen voor chocoladekoekjes, leidt de Regulator een inbreuk (..) af. De Regulator beslist voor deze inbreuk een boete van 2.500 euro op te leggen.” Het moet de duurste tandenborstel uit de geschiedenis geweest zijn.

Advertenties


%d bloggers liken dit: