(p) (c) TM (r)

22feb10

U bent ze vast ook al tegengekomen: de tekens (c) (p) TM of (r). Deze tekens hebben elk hun eigen specifieke betekenis, waarin u zich maar beter niet vergist. Er is rechtspraak die stelt dat de foutieve vermelding van zulk teken “verwarringscheppend” is. Elke concurrent zou bijgevolg de staking ervan kunnen vorderen.

Het symbool “TM” is een afkorting van “trademark” ofwel handelsmerk. Het wordt gebruikt wanneer een merk gedeponeerd is, maar nog niet geregistreerd. Een aanvraag tot het verkrijgen van een merk kan immers enige tijd in beslag nemen. In de periode van de aanvraag (het depot) van het merk tot het verkrijgen ervan (de registratie) kan je gebruik maken van het “TM”-teken. Na registratie kan het (r)-teken (registered trademark) worden gebruikt. Een verplichting daartoe bestaat niet.

De rechtsgevolgen van deze tekens zijn naar Belgisch recht zo goed als onbestaande. Hoogstens kan worden geargumenteerd dat eenieder zou moeten weten dat de desbetreffende merken beschermd zijn.

Het gebruik van de omcirkelde c is een heel ander verhaal. De (c) staat voor “Copyright”, auteursrecht dus. Het Belgische recht kent aan de vermelding ervan geen enkel gevolg toe. Echter, het is gebruikelijk dat deze (c) gevolgd wordt door de naam van de auteur (of beter: van de titularis van de auteursrechten). Overeenkomstig artikel 6 van de Auteurswet wordt “eenieder als auteur aangemerkt wiens naam (…) op het werk (…) wordt vermeld.

De minst bekende van al deze tekens is ongetwijfeld de omcirkelde p. Dit teken is ingevoerd door artikel 11 van de Internationale Conventie van Rome van 26 oktober 1991. Om een complex juridisch verhaal kort te maken: dit teken kan worden gebruikt door “producenten van fonogrammen”, zeg maar platenmaatschappijen, om zich te beroepen op de naburige rechten.

Samengevat: als u een volgende keer in uw platencollectie de vermelding (p)(c)EMI(r) ziet op de achterkant van een CD, dan weet u dat u deze beter niet kopieert…

(c) Tijs Laurens, 2010

Advertenties


%d bloggers liken dit: