Het bewijs van een datum

09feb10

In een gerechtelijke procedure is het vaak belangrijk dat je als titularis van een intellectueel recht kan aantonen wanneer uw creatie ontstaan of gepubliceerd is.

Zo kan je in merkenrecht in sommige gevallen beroep doen op een zogenaamd ouder recht van plaatselijke betekenis (in de Benelux: artikel 2.23.2 BVIE). Bij auteursrecht is de datum van eerste publicatie relevant. De auteurswet verbiedt in principe immers “reproducties”, zijnde kopies. Dat impliceert dat er een origineel bestond van een oudere datum.

In een domeinnaamprocedure kan een bewijs van eerder gebruik hoogst nuttig zijn. Zo u de gebruikte domeinnaam reeds eerder hebt gebruikt als handelsnaam of merk, zal men u moeilijk een “wederrechtelijke registratie” kunnen verwijten. In octrooirecht en tekeningen- en modellenrecht is de nieuwheid van groot belang. Per definitie vereist dit dat niemand de aanvrager voor was.

Hoe bewijs je het bestaan van een creatie op een manier die tegenstelbaar is aan uw toekomstige tegenpartij?

Ontegensprekelijk het beste is om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Deze kan immers “vaststellingen doen van zuiver materiële feiten”, ook op verzoek van particulieren. Na een eenvoudig verzoek daartoe zal een deurwaarder vaststellen dat een creatie bestaat op een bepaalde datum. Nadeel is de kost van zulk een vaststelling, tot 500,00 EUR per keer. Als u als reclamebureau voor elke slogan, elk ontworpen logo, elke campagne een vaststelling laat doen, lopen de kosten hoog op.

Een andere, goedkopere methode vindt u bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) – http://www.boip.int/nl/ideeen/what.html Via het zogenaamde i-Depot, maakt u uw creatie, zelfs digitaal, over. Aldus kan u aantonen dat uw creatie op een bepaalde datum (de datum van depot) bestond en door u (degene die deponeert) gekend was. Groot voordeel is de snelheid en de relatief lage kostprijs (heden 35,00 EUR tot 65,00 EUR per depot – een abonnement kan evenzeer). Niets belet u hierbij om voor dit geld uw ganse powerpointpresentatie over te maken.

Andere methodes hebben al te vaak als nadeel dat ze niet gelden als tegensprekelijk bewijs, wat ze enigszins nutteloos maakt in het kader van een latere gerechtelijke procedure. U weze gewaarschuwd.

Advertenties


%d bloggers liken dit: