De intellectuele rechten op een handelsnaam

20jan10

Handelsnamen genieten bescherming onder artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom.

Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967, dd. 26 september 1974, B.S. 29 januari 1975, 869 e.v.

Dit artikel bepaalt in algemene termen :

De handelsnaam zal in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving beschermd worden onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.”

België heeft deze tekst nooit in een concreet beschermingsmechanisme omgezet. In België wordt de bescherming van de handelsnaam slechts erkend in het kader van het verwarringscriterium en dit in het kader van de wet op de handelspraktijken (WHPC).

Cass. 21 juni 1993, R.W. 1993-1994, p. 677

Hij die als eerste een bepaalde naam als handelsnaam publiek gebruikt, bekomt de bescherming van deze naam als handelsnaam, zonder enige registratie. Wel vereist is dat deze handelsnaam beschikbaar is. Dit laatste is niet het geval wanneer men een bepaalde handelsnaam kiest, en in de geografische zone waar men de handelsnaam gebruikt of zal gebruiken een identieke of gelijkende handelsnaam in gebruik is.

H. VANHEES, De bescherming van de handelsnaam, in X., Advocatenpraktijk, Handels- en Economisch Recht, 18, Kluwer, november 2002, p. 6

Zo de handelsnaam bestaat uit banale bewoordingen die geen onderscheidend vermogen hebben, wordt de bescherming in de omvang beperkt.

P. MAEYAERT, De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Larcier, Brussel, 2006, 53

Advertenties


%d bloggers liken dit: