De basis: Het Decreet D’Allarde

13jan10

In België geldt het principe van de vrije mededinging en dus de vrijheid van kopie. Dit vloeit voort uit artikel 7 van het Decreet D’Allarde, een van de oudste nog geldende teksten met kracht van wet in België.

Artikel 7: Décret D’Allarde, 2-17 maart 1791, Arrêté du 19 brumaire an IV:

A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon (…)

Vrije vertaling:

Vanaf 1 april staat het aan eenieder vrij om naar goeddunken elke handel te bedrijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen (…)

Deze vrijheid van handel is bevestigd door een norm met kracht van wet (artikel 7 van het Decreet-d’Allarde) en kan bijgevolg uitsluitend worden beperkt krachtens een wet of een hogere rechtsnorm.

Het principe werd in rechtspraak bevestigd. Zo onder meer:

Voorz. Kh. Kortrijk, 20 mei 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, 1996, 867 :

Het Belgisch economisch systeem is gegrondvest op het Decreet D’Allarde van 2/17 maart 1791 waarvan de vrije mededinging is afgeleid. Dit houdt het beginsel van vrijheid van copie in waaraan alleen een exclusief recht afbreuk kan doen

Intellectuele rechten vormen dus een uitzondering op deze vrijheid van kopie. Het zijn de zogenaamde “eilanden van exclusiviteit in een zee van vrije mededinging”. Zij dienen aldus beperkend te worden geïnterpreteerd.

Advertenties


%d bloggers liken dit: