Archive for januari, 2010

Het Hof van Justitie te Luxemburg heeft zich in een interessant arrest van 21 januari 2010 gebogen over de merkbescherming van de slogan “Vorsprung durch Technik” van Audi. Ten geleide: er zijn in hoofdlijnen twee merkensystemen, een in de Benelux en een voor de EU. De basisprincipes van beide systemen zijn in grote mate identiek. […]


Domeinnamen

27Jan10

Voor domeinnamen geldt het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Bijgevolg kan de titularis van een oude handelsnaam zich niet verzetten tegen de domeinnaamregistratie door de houder van een identieke jongere handelsnaam. Enkel zo een domeinnaamregistratie gebeurt: “zonder enig recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te […]


Handelsnamen genieten bescherming onder artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom. Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967, dd. 26 september 1974, B.S. 29 januari 1975, 869 e.v. Dit artikel bepaalt in algemene termen : “De […]