Einde blog

25feb13

Deze blog wordt niet meer geactualiseerd. U kunt de auteur hier contacteren: http://www.astrealaw.be/advocaten.asp?adv=79

Advertenties

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 november 2012 geoordeeld dat de regelgeving in verband met de sperperiode onder het toepassingsgebied valt van EU-richtlijn 2005/29. U leest het arrest hier. Eerder kon u reeds lezen dat zulks impliceert dat de Belgische regelgeving strijdig is met het Europees recht en dus overruled wordt.

In allerhande media werd gesteld dat het Hof van Cassatie zich enkel heeft uitgesproken over de oude regelgeving inzake de sperperiode (art. 53§1, eerste lid Wet Handelspraktijken) en niet over de nieuwe regelgeving.

Dit klopt. Dit is echter weinig relevant. De beide artikels zijn inhoudelijk quasi identiek. Oordeelt u zelf: het oude artikel 53§1, eerste lid Wet Handelspraktijken stelde: “Gedurende de sperperiodes van 15 november tot en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni, is het verboden voor de sectoren zoals vermeld in artikel 52, § 1, aankondigingen van prijsverminderingen, evenals die welke een prijsvermindering suggereren, zoals bedoeld in artikel 42, te verrichten, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.”

Het nieuwe artikel 32§1 Wet Marktpraktijken bepaalt: “Gedurende de periodes die ingaan op 6 december en op 6 juni, telkens tot de eerste dag van de eerstkomende soldenperiode, is het in de sectoren van de kleding, de lederwaren en de schoenen verboden prijsverminderingen aan te kondigen die uitwerking hebben tijdens die periode, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.

Als artikel 53§1, eerste lid Wet Handelspraktijken strijdig is met het EU-richtlijn 2005/29, is dat ook het geval voor artikel 32§1 Wet Marktpraktijken.


Het Brussels Philharmonic zorgde op 7 november 2012 voor een wereldprimeur door orkestmuziek te spelen van een digitale muziekpartituur, weergegeven op een tablet. De tablets werden geleverd door Samsung, de software en technologie zijn afkomstig van NeoScores.

U leest het nieuwsbericht op onder meer Cobra.be, De Redactie, De Standaard, Who Wired en Technology in Music Education.

Mr. T. Laurens staat NeoScores bij op het gebied van juridisch advies in het algemeen en intellectuele rechten en Digital Right Management (DRM) in het bijzonder.
%d bloggers liken dit: